บทเรียนก่อนหน้านี้ บทเรียนถัดไป  

  แบบฝึกหัด ระบุการดำเนินการทาง Digital Marketing ด้วย Customer Journey (ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที)

เนื้อหายังไม่สามารถเข้าถึงได้
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock