เนื้อหาประกอบรายวิชา


  เกริ่นนำรายวิชา (ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)
Available in days
days after you enroll
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Blockchain จากประสบการณ์ของผู้สอน (ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 2 ชั่วโมง)
Available in days
days after you enroll
  ถอดบทเรียน Crypto & Blockchain จาก Course เรียน Online (ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 2 ชั่วโมง)
Available in days
days after you enroll
  ถอดบทเรียน Future of Money จาก Course เรียน Online (ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
Available in days
days after you enroll
  Update สถานการณ์ของ BlockChain และ เหรียญ Cryptocurrency เพิ่มเติมสำหรับปี พ.ศ. 2566 (ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 45 นาที)
Available in days
days after you enroll
  ๊การลงทุนในหุ้นและคริปโตฯ (ใช้เวลาในการศึกษาในส่วนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง)
Available in days
days after you enroll

คอร์สเรียนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน


จุดมุ่งหมายของรายวิชานักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำเหมือง ความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายแบบไม่มีศูนย์กลาง การเข้ารหัส และสัญญาอัจฉริยะ ผลกระทบของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีต่อธุรกิจ มุมมองและข้อจำกัดในสถานะปัจจุบันของเทคโนโลยีบล็อกเชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจ การจัดทำโครงการบล็อกเชนในภาคส่วนของธุรกิจการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง


วัตถุประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจโดยทั่วไป
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในภาคส่วนของธุรกิจการเงิน โดยเฉพาะการเทรดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี