เนื้อหาประกอบรายวิชา


  เกริ่นนำรายวิชา (ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)
Available in days
days after you enroll
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Blockchain จากประสบการณ์ของผู้สอน (ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
Available in days
days after you enroll
  ถอดบทเรียน Crypto & Blockchain จาก Course เรียน Online (ใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ในส่วนนี้ประมาณ 2 ชั่วโมง)
Available in days
days after you enroll
  ถอดบทเรียน Future of Money จาก Course เรียน Online (เหลือการเรียนรู้ในส่วนนี้อีก 3 บทเรียน))
Available in days
days after you enroll

คอร์สเรียนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน


จุดมุ่งหมายของรายวิชานักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำเหมือง ความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายแบบไม่มีศูนย์กลาง การเข้ารหัส และสัญญาอัจฉริยะ ผลกระทบของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีต่อธุรกิจ มุมมองและข้อจำกัดในสถานะปัจจุบันของเทคโนโลยีบล็อกเชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจ การจัดทำโครงการบล็อกเชนในภาคส่วนของธุรกิจการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง


วัตถุประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในธุรกิจโดยทั่วไป
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในภาคส่วนของธุรกิจการเงิน โดยเฉพาะการเทรดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี