บทเรียนก่อนหน้านี้ บทเรียนถัดไป  

  บทที่ 8 ตอนที่ 4 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ

เนื้อหายังไม่สามารถเข้าถึงได้
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock