บทเรียนก่อนหน้านี้ บทเรียนถัดไป  

  บทที่ 8 ตอนที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหายังไม่สามารถเข้าถึงได้
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock