การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

โดย สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร  การใช้งาน Microsoft Word
Available in days
days after you enroll