บทเรียนก่อนหน้านี้ บทเรียนถัดไป  

  Unit 8 การส่งออกไฟล์ผลงาน VDO เพื่อนำไปเผยแพร่

เนื้อหายังไม่สามารถเข้าถึงได้
If you're already enrolled, you'll need to login.
Enroll in Course to Unlock