ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

การตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้น
เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ


เนื้อหาการอบรม

1. เตรียมไฟล์ VDO เพื่อเริ่มต้นการทำงานตัดต่อ

2. เปิดใช้งานโปรแกรม และ นำเข้าไฟล์ VDO เพื่อตัดต่อ

3. ตัดแยก VDO ออกเป็นส่วน ๆ

4. การแทรก Effect และ Transition

5. การแทรกรูปภาพ และ Logo

6. การแทรกข้อความ

7. การแทรกไฟล์เสียง

8. การส่งออกไฟล์ผลงาน VDO เพื่อนำไปเผยแพร่