ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

การสร้างสื่อวิดีโออย่างง่าย
ด้วย PowerPoint


เนื้อหาการอบรม

1. รู้จักกับ PowerPoint 2019 ในมุมมองการสร้างสื่อการสอน และ เทคนิคการสร้าง PowerPoint ให้น่าสนใจ

2. การดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้ในงานนำเสนอ

3. การดาวน์โหลดรูปแบบตัวอักษรมาใช้ในงานนำเสนอ

4. การเลือกใช้โทนสีในงานนำเสนอ

5. WorkShopSlide 1

6. WorkShopSlide 2

7. WorkShopSlide 3

8. การกำหนดความเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ

9. การบันทึกสื่อ VDO และ การส่งออก