รายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียน


บทเรียนนี้อ้างอิงมาจากการสร้างสื่อประกอบการอบรมการใช้งานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เข้าเรียนสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานให้สอดคล้องกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft 365 ของตนเองได้


คอร์สเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย