ลงทะเบียนเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์

มีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้น่าสนใจ
ด้วย Metaverse spatial


เนื้อหาการอบรม

1. รู้จักกับ spatial.io

2. การสมัครใช้งาน

3. คุณสมบัติและการทำงานของ spatial.io

4. การใช้งาน spatial.io การควบคุมตัวตนเสมือน และ การใช้คำสั่งต่าง ๆ

5. การแชร์ลิงก์เชิญผู้เข้าร่วมในพื้นที่บน Spatial