หลักสูตรเทคโนโลยี Metaverse สำหรับการเรียนการสอนในอนาคต
เป็นหลักสูตรการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับอาจารย์และบุคลากร
อบรมในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
วิทยากรโดย คุณอธิศ ปทุมวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย บริษัท Knowledge Centric จำกัด

เป็นหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านสนใจหลักสูตรนี้
กรุณาคลิกที่ "สมัครเป็นสมาชิกรายวิชา"Choose a Pricing Option