คอร์สเรียนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายGEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


  Download เอกสารประกอบการสอน
Available in days
days after you enroll
  Unit 1 School to University (นักศึกษาต้องดูตามลำดับเนื้อหา และดูให้ครบ 90% ของเนื้อหาแต่ละคลิปจึงจะดูคลิปถัดไปได้)
Available in days
days after you enroll
  Unit 2 Healthy Lifestyle (นักศึกษาต้องดูตามลำดับเนื้อหา และดูให้ครบ 90% ของเนื้อหาแต่ละคลิปจึงจะดูคลิปถัดไปได้)
Available in days
days after you enroll
  Chapter 3 Learning Online (นักศึกษาต้องดูตามลำดับเนื้อหา และดูให้ครบ 90% ของเนื้อหาแต่ละคลิปจึงจะดูคลิปถัดไปได้)
Available in days
days after you enroll
  Chapter 4 (นักศึกษาต้องดูตามลำดับเนื้อหา และดูให้ครบ 90% ของเนื้อหาแต่ละคลิปจึงจะดูคลิปถัดไปได้)
Available in days
days after you enroll
  Chapter 5 (นักศึกษาต้องดูตามลำดับเนื้อหา และดูให้ครบ 90% ของเนื้อหาแต่ละคลิปจึงจะดูคลิปถัดไปได้)
Available in days
days after you enroll
  Chapter 6 (นักศึกษาต้องดูตามลำดับเนื้อหา และดูให้ครบ 90% ของเนื้อหาแต่ละคลิปจึงจะดูคลิปต่อไปได้))
Available in days
days after you enroll