ภาษาอังกฤษเพื่องานเขียน
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล


พัฒนาทักษะงานเขียนภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัล ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมสำหรับเนื้อหา ของการสื่อสารในยุคดิจิทัล เทคนิคและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสาร ในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พัฒนางานเขียนเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ทางธุรกิจและการทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เนื้อหาประจำคอร์สเรียน


  Pre Begin Basic English Writing for Beginners
Available in days
days after you enroll
  Introduction
Available in days
days after you enroll
  Understanding Digital Content Writing
Available in days
days after you enroll
  Writing Techniques for Digital Content
Available in days
days after you enroll
  Structure and Formatting for Digital Content
Available in days
days after you enroll
  Communication Strategies in the Digital Landscape
Available in days
days after you enroll
  Mastering Business Writing in Technology Industries
Available in days
days after you enroll

คอร์สนี้เป็นการลงทะเบียนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย


Your instructor

Hello. My name is Rath Jairak, and I have a Ph.D. in Information Technology from Sripatum University. I work at Chiang Mai Rajabhat University in the Department of Business Computers. My journey in digital technology started with an M.S. in Information Technology and Management and ended with my doctoral degree. This path has not only improved my expertise in information technology but also ignited a deep passion in me to explore the connection between language and technology.

As a teacher, I focus on helping students communicate effectively in the constantly changing digital world. My teachings are not just theoretical, but based on real-world situations, drawing from my experiences, including writing award-winning papers at international conferences. I am dedicated to giving students the practical writing skills they need to succeed in the digital world, nurturing their technical abilities and capacity to create compelling, clear, and impactful messages in English.

Innovative

Crafting Contemporary Content in the Digital Age

Strategic

Mastering Digital Communication for Effective Online Presence

Engaging

Creating Compelling Narratives for Digital Platforms