เจาะลึก ChatGPT เพื่อยกระดับการจัดการสอนยุคดิจิทัลในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Available in days
days after you enroll