หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality)
ในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 

เป็นหลักสูตรการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร

อบรมในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 และ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

วิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.สุริยัน หมอยา นักออกแบบและพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เป็นหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านสนใจหลักสูตรนี้
กรุณาคลิกที่ "สมัครเป็นสมาชิกรายวิชา"


  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
Available in days
days after you enroll

Choose a Pricing Option