หลักสูตรเทคนิคการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วย Application อย่างง่าย
เป็นหลักสูตรการอบรมในโครงการส่งเสริมสมรรถนะการสอนในรูปแบบออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนรองรับสถานการณ์ปกติใหม่
อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เป็นหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย หากท่านสนใจหลักสูตรนี้ กรุณาคลิกที่ "สมัครเป็นสมาชิกรายวิชา"


ตัวอย่างหลักสูตร


  เทคนิคการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วย Application อย่างง่าย
Available in days
days after you enroll