หลักสูตรความรอบรู้เรื่องการเงินก่อนจบการศึกษา 

เป็นความรู้ทางการเงินเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ในเรื่องออมก่อนใช้ มีเงินใช้ตอนเกษียณอายุ ป้องกันการก่อหนี้โดยเฉพาะหนี้ครู รวมถึงรู้ทันภัยการเงินไม่ให้ถูกหลอกลวง  โดยความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (อยู่ในช่วงทดสอบหลักสูตร)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ใช้เป็นบทเรียนออนไลน์ทางการเงิน นักศึกษาทำก่อนจบการศึกษา หรือนักศึกษา
ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการเงิน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ในเรื่องออมก่อนใช้ มีเงินใช้ตอนเกษียณอายุ ป้องกันการก่อหนี้โดยเฉพาะหนี้ครู รวมถึงรู้ทันภัยการเงินไม่ให้ถูกหลอกลวง  และสามารถนำหลักสูตรนี้ไปใช้ขยายผลกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความรู้ทางเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยอื่น ๆ ได้อีกด้วย